Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2014

Wisniowa09
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina
Wisniowa09
6804 f77d
Reposted fromliczbapi liczbapi

August 28 2014

Wisniowa09
0959 b57c
Reposted fromepi epi

August 23 2014

Wisniowa09
2070 4c41
Reposted fromepi epi
Wisniowa09

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre
Wisniowa09
4022 db36
WHERE?
Reposted fromkatkad katkad

August 15 2014

Wisniowa09
6872 f6c2
Reposted fromiamstrong iamstrong
2310 c6ff
Reposted fromamatore amatore

August 10 2014

9523 63ea 500
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc
Wisniowa09
Chcę być Twoim małym planem na przyszłość. Drobną kobietą, którą wielbiłbyś nad życie. Oczkiem w głowie, któremu zawsze zapewniałbyś bezpieczeństwo. Głodnym człowiekiem, któremu co chwilę musiałbyś przynosić jedzenie. Czasem wściekłą osobą, którą potrząsnąłbyś mocno za ramiona i szepnął wyluzuj, i tak Cię kocham.
Reposted fromthesmajl thesmajl
Wisniowa09

Nie wiem czy u mnie bardziej złamane jest serce, czy umysł.

— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromkamkas kamkas

August 06 2014

9960 8d41 500
Reposted fromkniepuder kniepuder
Wisniowa09
6594 ecc5
Reposted fromlenka024 lenka024

July 13 2014

Wisniowa09
Play fullscreen
Jaram sie
Reposted byacetylocoaniewdzieczna

July 11 2014

Wisniowa09
6692 e7e2
Reposted fromcalifornia-love california-love
Wisniowa09
3817 ee34
Reposted frommartynkowa martynkowa
Wisniowa09
4425 648b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Wisniowa09
9798 80a7
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl